Ulike tilbud starter opp med jevne mellomrom i Agder, og etter forespørsler og behov. Ta kontakt for mer informasjon om planlagte eller pågående gruppe- og individuelle tilbud.

Kontor og samtalerom i Grimstad. Ingen henvisning nødvendig, kort ventetid, ta kontakt for en første gratis kartleggingssamtale.

Kontor og samtalerom i Grimstad. Ingen henvisning nødvendig, kort ventetid, ta kontakt for en første gratis kartleggingssamtale.

Kartlegging- og veiledningstilbud til ansatte, der ekspertbistand leies inn til din arbeidsplass. I samarbeid med HR-konsulent og Fysioterapeut.

Oppstart Grimstad våren 2023

Gruppetilbud for fedre. Mulighetenes Hus, Vennesla

Vi samarbeider også med andre fagpersoner som tilbyr ulik terapeutisk helsehjelp og individuelle samtaler.

Kommende tilbud:

Avsluttet. RISK-gruppe. Mestringsgruppe for ungdom med angstproblematikk, på Drottningborg Ungdomsskole i Grimstad.

Avsluttet. Gruppe for pårørende av mennesker med avhengighet, på Mulighetenes Hus i Vennesla.

Avsluttet. Gruppetilbud på Wood & Food i Arendal, for mennesker med ruserfaring på veien inn i arbeidslivet.

Avsluttet. Livsmestringsgruppe, Evje og Hornnes kommune våren 2022, for voksne med ulik psykisk helseproblematikk.