Hva er EKSPERTBISTAND:

  • Nøytrale fagpersoner, med kompetanse på sykefravær, leies inn på din arbeidsplass.
  • Dekkes i sin helhet gjennom ordninger i NAV. Vi bistår arbeidsgiver med dette.
  • Vi kartlegger og avklarer situasjonen, gjennom samtaler med aktuelle parter.
  • Gjennom kartleggingen gis det oppfølging og samtaler til arbeidstaker.
  • Finner frem til tiltak og gode løsninger, og følger prosessen videre.

Her samarbeider vi i Rotfast med:

  • HR-konsulent Patrick Alesand
  • Fysioterapeut Gunn Marte Vadset Karlsen