Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål. I gruppene deler medlemmene erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. Formålet med gruppeterapi er å fremme følelses- og tankebevissthet og selvforståelse.

RoTFAST tilbyr terapi individuelt, for par og i gruppe. Ulike gruppetilbud starter opp etter behov og forespørsler.

Gruppetilbudene retter seg mot mennesker med ulike former for psykiske helseutfordringer, som blant annet angstlidelse, depresjon og avhengighet.

Les mer om terapeutene her!