Metodisk tilnærming er primært Kognitiv Terapi. Tilbudet retter seg mot mennesker med ulike former for psykiske helseutfordringer, som blant annet angstlidelse, depresjon og avhengighet.

Første samtale er alltid gratis. I denne samtalen gis det informasjon om terapitilbudet, klientens psykiske helseutfordringer kartlegges, og det vurderes og avklares eventuelt videre terapiforløp. Videre gjelder avtalte satser. Ingen refusjonsordning, henvisning er ikke nødvendig. Ta kontakt for å avtale en første samtale.

Vi er flere terapeuter under RoTFAST med ulik utdannelse og kompetanse. Les mer om terapeutene her!