RoTFAST er et privat foretak som tilbyr ulik terapeutisk helsehjelp til individer, par og grupper. Terapitjenester leveres primært i Agder, med kontor i Grimstad. Foretaket er et supplement til det kommunale og offentlige tjenesteapparatet.

 • Krever ingen henvisning
 • Ingen refusjonsordning
 • Kort/ ingen venteliste for første samtale (individuell terapi)
 • Første samtale alltid gratis (individuell terapi)
 • Dagtid og kveldstid, tilpasses etter behov

Terapeut Magnus Syvertsen Gellein

Magnus Syvertsen Gellein er utdannet sosionom med videreutdanning i Kognitiv Terapi. Han har siden 2007 blant annet arbeidet som behandler og terapeut i spesialisthelsetjenesten, kommunalt nivå og privat. Hans praksis har vært knyttet til både psykisk helse (ulik angstproblematikk, depresjon, traumer m.m.) og rus/ avhengighet.

Som fagansvarlig og fagutvikler over flere år har han kompetanse og stort engasjement innenfor hans fagområde.

 • Bachelor Sosialt Arbeid.
 • Kognitiv Terapeut, videreutdanning.
 • Sertifisert gruppeleder Alternativ Til Vold (ATV).
 • Traumebevisst omsorg (TBO), grunnopplæring.
 • EuropASI/ ADAD, sertifisert for kartlegging av psykososiale forhold og rusmiddelbruk.

Andre terapeuter

Harald Eivindson (Gruppeleder og terapeut i pårørendearbeidet)

Eivindson er utdannet sosionom og gruppeterapeut. Han har lang erfaring fra rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, blant annet som terapeut, behandler og enhetsleder. I samarbeid med RVTS var han med å utvikle og implementere Traumebevisst tilnærming i rusbehandling (TBT).

 • Bachelor Sosialt Arbeid.
 • Gruppeterapi, videreutdanning.
 • Sertifisert gruppeleder Alternativ Til Vold (ATV).
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • EuropASI/ ADAD, sertifisert for kartlegging av psykososiale forhold og rusmiddelbruk.
 • Sertifisert COS-terapeut (Circle of Security)

Ragnhild Røyneberg Gellein (RISK terapeut, ind. veiledning og sjelesorg)

Ragnhild Røyneberg Gellein har jobbet med barn og unge siden hun fullførte sosionomutdannelsen i 2007. Hun har videreutdanning innen Psykososialt arbeid med barn og unge, med arbeidserfaring fra blant annet ulike barne- og ungdomsarbeid.

 • Bachelor Sosialt Arbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge (videreutdanning)
 • Under utdanning som RISK terapeut
 • Ulike kurs innen sjelesorg o.l. rettet mot barn og unge

Frode Hornnes (Erfaringskonsulent og gruppeleder)

Frode Hornnes er gruppeleder i samtalegruppe for tidligere rusavhengige. Etter mange års egenerfaring med avhengighet og rus, har han i de siste 5 årene jobbet som erfaringskonsulent i rusomsorgen.

 • MI- Motiverende Intervju, grunnopplæring

Maria Haugum Berge (RISK terapeut)

Maria Haugum Berge er utdannet vernepleier, med pågående videreutdanning innen Kognitiv Atferdsterapi ved angstlidelser, RISK. Arbeidserfaring med ungdom og voksne, psykisk helseproblematikk og flyktningarbeid.

 • Bachelor Vernepleier
 • Under videreutdanning, RISK terapeut
 • Ulike kurs innen sjelesorg og RVTS, Traumebevisst tilnærming