Terapi og Veiledning – Agder.

Rotfast er et privat foretak som tilbyr terapeutisk helsehjelp og veiledning til individer, par og grupper. Terapitjenester leveres primært i Agder, med kontor i Grimstad og samtalerom også i Vennesla og Arendal. Foretaket er et supplement til det kommunale og offentlige tjenesteapparatet.

 • Krever ingen henvisning
 • Ingen refusjonsordning
 • Kort ventetid for første samtale (individuell terapi)
 • Første samtale alltid gratis (individuell terapi)
 • Dagtid og ettermiddag, mandag – fredag, tilpasses etter behov
 • Ulike gruppetilbud

Kognitiv terapeut – Magnus Syvertsen Gellein

Magnus Syvertsen Gellein jobber som Kognitiv terapeut og veileder, individuelt og i gruppe. Han er utdannet sosionom med videreutdanning i Kognitiv Terapi. Han har siden 2007 blant annet arbeidet som behandler, terapeut og fagutvikler i spesialisthelsetjenesten, kommunalt nivå og privat. Eget foretak siden 2019, og tilbyr nå terapitjenester rettet mot psykisk helseproblematikk som angstlidelser, depresjon, traumer, OCD og avhengighet.

 • Bachelor Sosialt Arbeid.
 • Kognitiv Terapeut, videreutdanning
 • Sertifisert gruppeleder Alternativ Til Vold (ATV).
 • Traumebevisst omsorg (TBO), grunnopplæring.
 • EuropASI/ ADAD, sertifisert for kartlegging av psykososiale forhold og rusmiddelbruk.

Barne- og ungdomsterapeut – Ragnhild Røyneberg Gellein

Ragnhild Røyneberg Gellein er RISK-terapeut og jobber som samtaleterapeut for barn og unge. Hun fullførte sosionomutdannelsen i 2007, har videreutdanning innen både Psykososialt arbeid med barn og unge og RISK-terapi. I dag tilbyr hun blant annet gruppetilbud og individuelle samtaler for barn og unge med blant annet engstelse, skolevegring og angstproblematikk.

 • Bachelor Sosialt Arbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge (videreutdanning)
 • Utdannet RISK-terapeut
 • Ulike kurs innen sjelesorg o.l. rettet mot barn og unge