Terapi og Veiledning – Agder.

Rotfast er et privat foretak som tilbyr terapeutisk helsehjelp og veiledning til individer, par og grupper. Terapitjenester leveres primært i Agder, med kontor i Grimstad og samtalerom også i Vennesla og Arendal. Foretaket er et supplement til det kommunale og offentlige tjenesteapparatet.

 • Krever ingen henvisning
 • Ingen refusjonsordning
 • Kort ventetid for første samtale (individuell terapi)
 • Første samtale alltid gratis (individuell terapi)
 • Dagtid og ettermiddag, mandag – fredag, tilpasses etter behov
 • Ulike gruppetilbud

Kognitiv terapeut – Magnus Syvertsen Gellein

Magnus Syvertsen Gellein jobber som Kognitiv terapeut og veileder, individuelt og i gruppe. Han er utdannet sosionom med videreutdanning i Kognitiv Terapi. Han har siden 2007 blant annet arbeidet som behandler og terapeut i spesialisthelsetjenesten, kommunalt nivå og privat. Hans praksis har vært knyttet til både psykisk helse (ulik angstproblematikk, depresjon, traumer m.m.) og rus/ avhengighet.

Som fagansvarlig og fagutvikler over flere år har han kompetanse og stort engasjement innenfor hans fagområde.

 • Bachelor Sosialt Arbeid.
 • Kognitiv Terapeut, videreutdanning.
 • Sertifisert gruppeleder Alternativ Til Vold (ATV).
 • Traumebevisst omsorg (TBO), grunnopplæring.
 • EuropASI/ ADAD, sertifisert for kartlegging av psykososiale forhold og rusmiddelbruk.

Barne- og ungdomsterapeut – Ragnhild Røyneberg Gellein

Ragnhild Røyneberg Gellein er RISK-terapeut og jobber som samtaleterapeut for barn og unge. Hun fullførte sosionomutdannelsen i 2007, har videreutdanning innen Psykososialt arbeid med barn og unge, og arbeidserfaring fra blant annet ulike barne- og ungdomsarbeid. I dag tilbyr hun blant annet gruppetilbud og individuelle samtaler for barn og unge med engstelse og angstproblematikk.

 • Bachelor Sosialt Arbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge (videreutdanning)
 • Utdannet RISK-terapeut
 • Ulike kurs innen sjelesorg o.l. rettet mot barn og unge

Vi samarbeider med:

Harald Eivindson (Gruppeterapeut og samtaleterapeut)

 • Bachelor Sosialt Arbeid.
 • Gruppeterapi, videreutdanning.
 • Sertifisert gruppeleder Alternativ Til Vold (ATV).
 • Traumebevisst omsorg (TBO).
 • EuropASI/ ADAD, sertifisert for kartlegging av psykososiale forhold og rusmiddelbruk.
 • Sertifisert COS-terapeut (Circle of Security).
 • Lang erfaring fra rusfeltet og Spesialisthelsetjenesten.

Frode Hornnes (Erfaringskonsulent og gruppeleder)

 • MI- Motiverende Intervju, grunnopplæring.
 • Gruppeleder i rusomsorgen i 8 år.
 • Erfaringsmedarbeider i ulike frivillige verv.

Maria Haugum Berge (RISK-terapi og sjelesorg)

 • Bachelor Vernepleier.
 • Utdannet RISK-terapeut.
 • Tilbyr RISK-terapi individuelt og i gruppe.
 • Ulike kurs innen sjelesorg og RVTS, Traumebevisst tilnærming.
 • Bred erfaring fra arbeid med sjelesorg og personlig veiledning.
 • Erfaring fra flyktningarbeid, rusomsorgen og annet psykisk helsetilbud.