Pårørendegruppe, rus og avhengighet

Å være i nær relasjon med noen som strever med avhengighet skaper mange utfordringer i hverdagen, både praktisk og emosjonelt. Denne samtale- og terapigruppen er for deg som opplever utfordringer som pårørende.

«Som deltaker i gruppen vil du få kunnskap, håp og støtte, og samlingene gir god plass til erfaringsutveksling og veiledning»

  • For deg som er over 18 år.
  • Ledes av terapeuter med egenerfaring og med lang erfaring fra rusomsorgen og arbeidet med rus/ avhengighet og pårørende. Les mer om terapeutene her:
  • Temabaserte samlinger, med god plass for dialog og felles refleksjon
    • Sentrale tema som Avhengighetens karakter, Medavhengighet, Skam og samvittighet, Grensesetting og Egenomsorg.
  • Samlingene vil gå over et tidsrom på ca. 4 måneder. Etter dette vil det gis tilbud om deltakelse i oppfølgingssamlinger og/ eller individuell oppfølging.
  • Enkel servering.