Satser

 • Individuell terapi:
  • Første samtale er alltid gratis; kartlegging, avklaring og informasjon om tilbudet, og for å vurdere videre forløp.
  • Terapisamtaler: kr. 700 pr. time (60 min.)
 • Gruppetilbud (2 gruppeledere):
  • Terapigruppe kr. 370 pr. deltaker pr. time (60 min.)
  • Gruppe for pårørende: 8 gruppesamlinger, totalt kr. 4900,- pr. deltaker.
  • RISK-gruppe. 1 kartleggingssamtale, 8 gruppesamlinger og 2 individuelle samtaler, totalt kr. 6400,- pr. deltaker.

Kontaktinformasjon og henvendelser

Email: post@rotfast.no

Tlf:        416 22 982

Adr:      Grooseveien 36, 4876 Grimstad