Satser, pr. 01.01.2022

 • Individuell terapi:
  • Første samtale er alltid gratis; kartlegging, avklaring og informasjon om tilbudet.
  • Kr. 840 pr. time (60 min.)
  • Rapport/ sluttrapport: kr. 1200 pr. stk.
 • Familieterapi/ Parterapi:
  • Første samtale er alltid gratis; kartlegging, avklaring og informasjon om tilbudet.
  • Kr. 1090 pr. time (60 min.)
 • Gruppetilbud (2 gruppeterapeuter):
  • Terapigruppe kr. 470 pr. deltaker pr. 60 min.
  • Gruppe for pårørende. Pakkepris kr. 6900,- pr. deltaker: 8 gruppesamlinger, inkludert individuell kartleggingssamtale.
  • Angstmestring- Gruppetilbud. Pakkepris kr. 7900,- pr. deltaker. (Kartleggingssamtale, 8 samlinger- 120min., og 2 individuelle samtaler)
  • RISK-gruppe. Pakkepris kr. 7400,- pr. deltaker. (Kartleggingssamtale, 8 gruppesamlinger og 2 individuelle samtaler, inkl. veiledning av foresatte.)
  • Ta kontakt for andre tilbud og priser, les mer om våre gruppetilbud her.
 • Veiledning, fagutvikling og ekspertbistand, ved innleie til bedrifter og organisasjoner: kr. 920 pr. time (60 min.)

Faktureres etterskuddsvis ved mnd.slutt.

NB: Timer som skal avbestilles eller endres, må gjøres minimum 24 timer før oppsatt tid.