RISK mestringsgruppe

Fra og med januar 2021 tilbyr RoTFAST mestringsgruppe for barn og unge over 10 år, med angstlidelser. RISK tar utgangspunkt i grunnleggende prinsipper i Kognitiv Atferdsterapi.

Det overordnede målet er å styrke barnas ressurser, og å styrke foreldrenes forståelse for barnas situasjon. Metodisk arbeid er blant annet eksponering, rollespill, lek og hjemmeoppgaver. Gjennom dette arbeidet skal risikoen for problemutvikling hos barna selv reduseres. I gruppen møter barna andre barn med liknende erfaringer som dem selv. Her får de anledning til å snakke, lytte og bearbeide egne erfaringer, samt at de får støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon.

Mestringsgruppen består av 8 gruppesamlinger, over 8 uker, og har et omfang på ca. 15 timer (Inkludert er også 3 individuelle kartleggings- og oppfølgingssamtaler). Barn og ungdom deltar på 7 samlinger, og foreldre deltar på blant annet 2 av eksponeringssamlingene. Det er lagt opp til tett samarbeid med skolen og foreldre.

Les mer om terapeutene her.