Samtale- og terapigruppe, rus og avhengighet

Gruppetilbud for mennesker med tidligere erfaring med rus og/ eller avhengighet. Formålet med gruppen er at den enkelte deltaker skal få opplevelse av å stå sammen med andre i samme situasjon, rundt et felles mål: rusmestring og økt livskvalitet. Gruppen skal gi økt sosial kompetanse, gi rom for refleksjon, utvikling og mestring i en strukturert og sosial sammenheng.

Det skal være rom for ulikheter og individualitet i gruppen, og samtale og refleksjon er et viktig mål i seg selv. I gruppen vil det generelt være søkelys på livsområder som kan være utfordrende for målgruppen, som for eksempel: selvfølelse og selvtillit, selvhevdelse, opplevelse av utenforskap og ekskludering, ansvar, ærlighet, kommunikasjon, motstand, motivasjon og sosial isolasjon. Gruppelederne vil benytte ulike oppgaver knyttet opp mot slike tema. Kognitiv terapi vil være gruppelederens utgangspunkt for metodisk tilnærming. Psykoedukasjon om kognitiv terapi og ulike forklaringsmodeller, knyttet til de ulike tema i gruppen, vil ha en sentral plass og være utgangspunkt for videre felles samtale og refleksjon i gruppen.

Erfaring og fag- på samme lag

Hovedlederen for gruppesamlingene vil være en fagutdannet innen rus/ psykisk helse. Den andre lederen vil være en tidligere rusavhengig, som i gruppen vil fungere som en erfaringskonsulent. Han/ hun vil bidra positivt i gruppen med egne erfaringer, som håpsbærer og veiviser.