Rotfast tilbyr også veiledning til ansatte, grupper, personalgrupper og ledere, primært innen helse- og sosialfaglige sammenhenger. Oppstart av veiledning ved behov og forespørsler.