For mange vil begreper som terapi og behandling oppleves som misvisende i forhold til hjelpebehovet. Terapeuter i RoTFAST tilbyr sjelesorgsamtaler for mennesker som av ulike årsaker opplever at livet er vanskelig. Terskelen for å be om samtaler og sjelesorg skal være lav, da dette er noe vi alle fra tid til annen kan ha behov for.

Vi samarbeider også med andre fagpersoner, med ulik utdannelse, erfaring og kompetanse. Ta kontakt for en uforpliktende og gratis første kartleggingssamtale.

RoTFAST tilbyr også veiledning til ansatte, grupper, personalgrupper og ledere, primært innen helse- og sosialfaglige sammenhenger. Oppstart av veiledning ved behov og forespørsler.